Úvod Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:

Propart, s.r.o.

Nádražná 35
Pribeta, 946 55
Slovensko

IČO: 36556611
IČ DPH: SK2021787350
DIČ: 2021787350
E-mail: propartsro@propartsro.sk

Rozsah osobných údajov

Zhromažďujeme len osobné údaje za účelom spracovania a doručenia objednávok.

 • Základné údaje, meno a priezvisko, adresa , IČO, DIČ, IČ DPH
 • Kontaktné údaje, e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a e-shopu.
 • Záznamy e-mailovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

Kategórie príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti: 
 1.  Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99  Banská Bystrica, IČO: 36 631 124
 • Poskytovatelia IT služieb:
 1. eBRÁNA s.r.o.
  Staňkova 1322
  530 02 Pardubice
  Česká republika
  IČ: 25984764
 2. IDOHLAD, s.r.o.
  P. Pázmaňa 49/3, Šaľa IČO: 47075317
 • Ďanoví poradcovia, audítori, advokáti, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Cookies

Využívame dva typy cookies. Vlastné, ktoré slúžia na prevádzku e-shopu a cookies tretích strán ktoré pužívajú anonymné informácie návštevníkov. Všetky informácie uložené v cookies sú anonymné.

Doba uchovávanie osobných údajov

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať po dobu trvania Vašej registrácie Vášho používatelského úctu .
 • V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Práva dotknutých osôb

 • právo prístupu k svojim osobným údajom, právo vedieť účel spracovania, sú príjemcov osobných údajov, doby spracúvania.
 • právo na opravu, zmenu osobných údajov
 • právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo na prenos údajov

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Pre online podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby môžete použite formulár alebo ovládacie prvky Vášho konta eshopu.

Rýchly kontakt

Propart, s.r.o.
Nádražná 35
PRIBETA, 946 55

Mobil: 0948 802 804
Tel.: 035 7693335
E-mail: shop@propartsro.sk